ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
ขร.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.2761/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 4
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.450/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.627/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.650/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.651/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.652/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.941/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.942/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.943/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.944/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.945/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.946/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.947/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.948/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.949/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.950/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.951/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.952/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.981/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.982/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.983/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.984/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.985/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.986/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.987/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.988/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 16.30 น.
ผบ.994/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.995/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.996/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.997/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
พ.213/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.243/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.247/61
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.403/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.404/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.414/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.415/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.511/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.512/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.678/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.86/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.887/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1117/61
นัดพบทนายสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1722/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.371/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.513/61
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.917/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.920/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.982/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.