ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

                       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นประธานประกอบพิธีฌาปนกิจศพนายสวัสดิ์  แก้ววิเศษ บิดาของนางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ผู้ประนีประนอมประจำศาล ในการนี้นายสมชาย  เณมานุรักษ์ ผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดป่าบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 77
พ.301/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.852/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.360/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1125/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1133/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1134/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1220/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1221/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1222/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1223/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1224/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1225/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1226/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1227/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1228/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1229/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1230/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2605/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2606/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2609/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2610/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2611/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2612/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2613/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2614/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2615/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2616/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2617/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2618/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2619/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2620/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2621/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2622/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2623/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2624/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2625/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2626/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2627/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2628/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2629/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2630/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2631/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2632/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2633/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2634/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2635/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2637/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2638/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2639/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2641/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2643/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2644/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2645/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2646/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2684/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2685/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2687/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2688/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2689/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2690/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2691/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2692/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.694/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.695/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.696/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.697/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.698/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.699/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.700/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.837/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.838/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.839/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.840/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.841/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.842/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.214/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1550/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)