ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา   รายละเอียดปรากฎตามเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นี้  หากมีข้อสงสัยติดต่องานพัสดุ  โทร.0 4231 1466-7  ต่อ 110


เอกสารแนบ