ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูให้การต้อนรับ นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะ เนื่องในโอกาสสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ตรวจราชการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูให้การต้อนรับ นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะ เนื่องในโอกาสสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ตรวจราชการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ