ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
          เมื่อวันที่ 27 และ 28  กรกฎาคม 2560 นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู  เข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีพิธีและกิจกรรมดังต่อไปนี้         1. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวอภิรดี  สุธาสันติรักษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู  เข้าร่วม   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู          2. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู นายนพรัตน์  อภิวิมลลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส  (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู         3. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู  เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู        4. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู         5. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานพิธีศาลปู่หลุบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ