ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลและสถานที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารแนบ