ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เพื่อศึกษาระบบงานและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติทำงาน ณ อาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เพื่อศึกษาระบบงานและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติทำงาน ณ อาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ