ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา  ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตกแต่งกิ่งไม้และทางเดิน ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning day) บริเวณพื้นที่รอบอาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ