ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับ ส.ต.อ. ชัยยุทธ  ภิญโญชนม์, นางสาวดวงจันทร์  เหล่าศรียง, นางสาวสุภัค  กิติเฉลิมเกียรติ, นางสาวชนิดา  บางน้อย,  นายณัทกร  ฟองศรีสิน  เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ