ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมการเป็นพนักงานสอบสวนทำดีด้วยใจ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมการเป็นพนักงานสอบสวนทำดีด้วยใจ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมการเป็นพนักงานสอบสวนทำดีด้วยใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานสอบสวนได้มีการบังคับใช้กฎหมายและให้บริการประชาชนอย่างจริงจัง หัวข้อ “การประสานงานระหว่างพนักงานสอบสวนกับศาล” ณ ห้องประชุมเหมือนแก้ว ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ