ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสเดินทางมารับราชการที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสเดินทางมารับราชการที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา  นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วย  นายสมชาย เณมานุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับ นางสาวอภิรตี  ภาณุมาศ นิติกรชำนาญการพิเศษ  นางสาวณัฏฐิยา  โพธิ์วิเศษ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และ  นางสาวมนีพร  ชุมผาง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับราชการที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และในโอกาสนี้ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเป็นสิริมงคล


เอกสารแนบ