ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบสวรรคตครบ 150 ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ผู้ทรงสถาปนาคณะธรรมยุต

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบสวรรคตครบ 150 ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ผู้ทรงสถาปนาคณะธรรมยุต
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เวลา 16.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบสวรรคตครบ 150 ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ผู้ทรงสถาปนาคณะธรรมยุต เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกาศกตัญญูกตเวทิตาธรรมจงรักภักดีแด่องค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ