ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมประจำเดือน ตุลาคม

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมประจำเดือน ตุลาคม
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมชาย  เณมานุรักษ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ในการนี้ได้แนะนำตัวข้าราชการใหม่และเข้าร่วมรับฟังนโยบาย ตลอดจนหารือการปฏิบัติงานด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ