ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Trust & Leadership

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Trust & Leadership
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-09.00 นาฬิกา นายสมชาย  เณมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Trust & Leadership  โดย  นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


เอกสารแนบ