ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ธนาคารออมสินร่วมกับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2561

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ธนาคารออมสินร่วมกับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2561
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมชาย  เณมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ธนาคารออมสินร่วมกับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภูได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว


เอกสารแนบ