ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-311466-7 โทรสาร 042-311363 E-mail:nblc@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมอาการป่วยของนายตะวัน ศรีสะอาด

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมอาการป่วยของนายตะวัน  ศรีสะอาด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสมชาย เณมานุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมอาการป่วยของนายตะวัน  ศรีสะอาด บิดานายวรรณชัย  ศรีสะอาด เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  


เอกสารแนบ